Naše produkty

Horec 

Horec je alpská rastlina pochádzajúca z hôr Pyrenejí, Álp alebo Karpát. Dnes je u nás zaradená medzi vyhynuté druhy. Dá sa pestovať ako trvalka či ako skalnička.
Produkty 1 - 3 (3)
Produkty 1 - 3 (3)

Menu