Naše produkty

Jesienky 

Jesienka má mnoho ľudových pomenovaní, ktoré sa často vzťahujú na to, že sa jedná o kvet bez listov, napríklad naháč, sirotka ale i podpňovka. Jedná sa o zaujímavú vytrvalú jesennú 10 - 20 cm vysokú bylinu. V príroda sa vyskytuje na vlhkých lúkách od nížin až do hôr.

Celá rastlina je prudko jedovatá. 

Produkty 1 - 4 (4)
Produkty 1 - 4 (4)

Menu